Буштино

Буштино

Охорона здоров’я

В Буштині працює амбулаторія, яка заснована в 1973 році. З 2007 року роботу з надання первинної меддопомоги в смт. Буштино повністю реорганізовано на засадах загальної практики-сімейної медицини.

DSC07150Потужність амбулаторії 105 відвідувань в зміну

DSC07158

Амбулаторія працює згідно графіку з 8.00 до17.00,

Будівля закладу пристосована, але відремонтована, з централізованою подачею тепла і води.

DSC07152

Амбулаторія телефонізована, має холодильники, сантранспорт. Структура та  потужність  закладу  в  цілому  відповідає  директивам  і  потребам. В закладі діють клінічна лабораторія, кабінет фізіотерапії,  денний стаціонар на 10 ліжок. В наявності ЕКГ-апарат, стерилізаційне обладнання, відповідно укомплектовані клінічна лабораторія та фізіотерапевтичний кабінет, комп’ютер,  пральну машину.

За рік проводиться біля 2 тисяч ЕКГ, 45 тисяч аналізів та 1200 фізіотерапевтичних процедур.

DSC07166

Персонал амбулаторії надає першу, долікарську і кваліфіковану медичну допомогу населенню згідно положення про АЗПСМ. Лікарський прийом проводиться по 5-х спеціальностях — ЗПСМ (5 дільниць), акушер-гінеколог, невропатолог, стоматолог, лаборант, стоматолог-ортопед. Зубопротезна лабораторія практично обслуговує більшість населення Тереблянської долини. Колектив працює на основі типового штатного розпису. Медичним персоналом амбулаторія укомплектована повністю згідно штатного розпису. В закладі  на даний час працює 10 лікарів, 17 молодших медичних спеціалістів.DSC07164

Із загальної кількості лікарів, що підлягають атестації, 6 мають вищу кваліфікаційну категорію, 1 — першу та 2 — другу. Із загальної кількості молодших медичних спеціалістів 10 має вищу категорію, 2 — першу та 4— другу.

В АЗПСМ  орендує приміщення пункт екстреної мед допомоги, який функціонує цілодобово.

Значне місце в роботі лікарів та середнього медичного персоналу складає санітарно-профілактична робота, яка полягає у своєчасному виявленні, ізоляції та лікуванні інфекційних хворих, нагляд за контактуючими, введенням їм при необхідності захисних препаратів, проведення щеплень та санітарно-просвітницька робота. Важливою ланкою в профілактичній роботі закладу є проведення щеплень населення. Проведення профщеплень здійснюється згідно річних і місячних планів.

Захворюваність на туберкульоз залишається невисокою, як і рівень запущеності. Рівень охоплення флюорообстеженням дорослого населення досить високий. Щороку проводиться туберкулінодіагностика серед дитячого населення — охоплення складає понад 98,0%. Зараз розвивається обстеження харкотиння на ВК. Впроваджено ДОТС-стратегію контролю над туберкульозом, яка гарантує найкращий спосіб застосування протитуберкульозних препаратів, що існують — короткострокове лікування під безпосереднім наглядом медичного працівника.

Онкозахворюваність на дільниці на рівні середньорайонних показників. Онконастороженість персоналу залишається на рівні минулих років та середньорайонних показників, але все ж таки є нижчою за середньореспубліканські показники. Населення оглядається індивідуально, що ускладнює роботу у зв’язку з відсутністю організованих колективів. Успіхи досягнуті в основному завдяки індивідуальному підходу, максимальному використанню наявних можливостей, чіткому плануванню оздоровчих заходів, допомозі колег з інших служб і ЛПЗ.

Первинна інвалідизація дорослих трохи зросла в останні роки. Виходу на інвалідність сприяє погане працевлаштування, важке соціальне становище населення.

Медичним персоналом проводиться активна санітарно-освітня робота на дільниці, основною метою якої являється повне охоплення населення дільниці профілактичними оглядами, вказати на роль щеплення, профілактики інфекційної захворюваності, проводиться пропаганда здорового способу життя.

В селищі мешкає в основному корінне населення. Структура населення дільниці вікова, статева, професійна, соціальна характерна для сільської місцевості краю.

Структура населення Буштина по віку на початок 2016 року наступна: всього — 8659; дітей до 14 років — 1545 (з них до року 58, від 1 до 2 років 119); підлітків — 315; дорослих — 6752 (в тому числі пенсіонерів 2120).

Демографічні показники по дільниці (розрахунок на 1000 нас.)

 Народжуваність

діаграма 1

Смертність

діаграма 2

Природній приріст

діаграма 3Демографічні показники на дільниці за останні роки позитивні. Відмічається середня народжуваність, стабілізація смертності і відповідно природного приросту населення, що опосередковано вказує і на рівень медичної допомоги. Дитяча смертність носить поодинокий характер. За звітні роки не допущено “керованої” малюкової смертності та материнської смертності. Структура та рівень смертності дорослих наближена до обласної (патологія серцево-судинної системи – 70-75%, травми і пухлини по – 6-10%, старість – 3-6%, патологія органів дихання – 2-5) і відповідає характеру захворюваності. Смертність за межами дільниці досить висока — до 7-10% в окремі роки.