Буштино

Буштино

Буштинська амбулаторія ЗПСМ відзвітувала за 2015 рік

Основною метою діяльності Буштинської амбулаторії за звітній період було покращення здоров’я шляхом доступної і якісної медико-санітарної допомоги всім верствам населення на дільниці.

Колектив амбулаторії працював в 2015 році на основі комплексного плану амбулаторії, основних організаційних завдань ВОЗ Тячівської РДА, згідно національних програм, директивних наказів УОЗ, ОДА та МОЗ України.

Перед колективом амбулаторії за звітний період стояло ряд важливих питань які підлягали вирішенню, а саме:

  • пройти курси підвищення кваліфікації та атестацію згідно графіку лікарі та молодші медичні спеціалісти;
  • провести відповідну роботу по покращенню матеріально технічної бази амбулаторії та забезпечення амбулаторії медичним обладнання та інструментарію;
  • Вирішити пити питання альтернативного опалення амбулаторії;

Вирішення питань в самий короткий час вимагає концентрації зусиль всіх працівників.

Медичними кадрами як лікарями так і молодшими медичними спеціаліс-тами укомплектована амбулаторія повністю.

Динаміка складу населення:

Всього населення – 8651

Працездатного населення – 4739

Пенсіонери – 2152

Дорослого – 6660

Жіночого – 3550

Чоловіків – 3341

Діти до 18-ти р. – 1991

В т.ч. хлопці  –  994

дівчата – 997

підлітків – 226

В т.ч. хлопчики – 124

до 1-го року -108

Багатодітних сімей -101

із них дітей – 367

Діти сироти – 10

Напівсироти – 28

Діти позбавленні батьківських прав – 3

Інваліди дитинства – 41

Інваліди всіх категорій  – 564

Із них: ін. ВВВ – 4

уч. війни – 20

уч. бойових дій – 48

прирівняних – 44

Населення дільниці в основному місцеве, структура населення наближена до районної. За останні роки соціальна ситуація стабілізувалася. Але залишається високим неорганізованість населення, явне та приховане безробіття, рівень міграції дорослих. Не значно зріс добробут більшості сімей, що веде до високого рівня інвалідності дитячого та дорослого населення, погіршення окремих показників здоров’я населення.

Проведено частково поточні ремонти амбулаторії власними силами в корпусі №1 та №2.

Повністю поміняно енергозберігаючі вікна в обох корпусах. Вирішено питання альтернативного опалення амбулаторії в корпусі №1

Але залишається ряд невирішених дуже важливих питань це капітальний ремонт корпусу №2 (терміново потребує ремонту зовнішня штукатурка, потребує ремонту перемички в фізіотерапевтичному кабінеті над вікном, яка провисла), потребує капітального ремонту гараж та надвірні споруди які знаходяться в аварійному стані.

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню дільниці надеється 5-ти лікарями ЗПСМ, невропатологом, акушер-гінекологом, стоматологами та лікарем лаборантом. Наявний кадровий потенціал в спромозі вирішувати та удоскона-лювати рівень надання амбулаторно-поліклінічної допомоги. В цілому функція лікарської посади за звітний період виконана на 104/102%. Це свідчить про збільшення амбулаторного прийому за рахунок профілактичної роботи на дільниці.

Жодна матеріально-технічна база нічого не варта без кваліфікації медич-ного персоналу. На протязі року важливу увагу приділяли підвищенню кваліфі-кації лікарів та молодших медичних спецціалістів. Згідно планів графіків, медичні працівники пройшли курсову підготовку:

Лікарі:                                             Молодші медичні спеціалісти:

курси-88,9%                                             курси-94,7%

атестація-88,9%                                        атестація-94,7%

Демографічна ситуація за останні роки на дільниці позитив за рахунок росту народжуваності та порівняно невисоких показників загальної смертності, що привело до позитивних показників природнього приросту.

Слід звернути увагу на високий ріст народжуваності за рахунок неорганізованого та безробітного населення, що може привести до багатьох проблем при догляді за новонародженими дітьми.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Народжуваність 12,8 11,3 13,7 13,8 13,4 12,1 13,6 11,3
Смертність 10,9 12,0 9,3 9,7 10,2 12,7 9,9 10,6
Природній приріст. 1,9 -0,7 4,4 4,1 3,9 0,6 3,7 0,7

 

Хочеться зупинити на структурі загальної смертності:- всього померло – 92 хворих, що складає 10,63%, із них 17 в працездатному віці ( 16 чоловіків і 1 жінка ) , що складає 18,48% від усіх померлих. Померло дітей 3 ( 1-механічна асфіксія ( Андраш 11м. ) 2-е дітей померло множинні вражені вади  )

Із усіх дорослих померло:

–      від терапевтичної патології  -65

–      в працездатному віці            -8

–      в т.ч. від с.с.с.     –                  -55

–      працездатних                        -6

–      ШКТ                                      -4

–      в працездатному віці            -1

–      хвороби орг. дихання          -6

–      в працездатному віці            -1      0

–      нервової системи                 -5

–      в працездатному віці            -1      0

–      інфекційних захворювань     -1

–      в працездатному віці            -1      0

–      онко захворювань                 -9

–      в працездатному віці            -3

–      травми                                   -6

–      в працездатному віці            -4

–      смерть від старості                -3      3,85%

Померло працездатних 17 чоловік із них вдома 5 що складає 29,0% проведено розтин 64,7% померлих в працездатному віці. Відсоток розтинів від загальної смертності складає 30,4%. Структура смертності дорослого населення близька до районної. Високий відсоток смертності в працездатному віці за рахунок серцевих, онкологічних захворювань та травм. В порівнянні з ідентичним періодом 2014 року відмічається позитивна динаміка по всіх основних нозологіях.

Основні якісні показники здоров’я населення на дільниці за звітній  період в порівнянні з показниками по району.

  Амбулаторія Район
Захворюваність /розпади туберкульозу/ абс., смертність 3/1/0-14р-4/2/0- 15р. 95/45/22
ФГО дорослих та підлітків % 52,1 73,0
Смертність / захворюв. ГІМ абс. 1/9-14р–/1/6-15р. 22/102
Смертність / захворюван. ГПМК абс. 1/21-14р–3/35-15р. 43/317
Ускладнення апенд. /кила/ виразки ип.. 0/1/7-14р -/-/5-15р 1/7/80
Занедбаність пухлин віз./заг.форми %, виявлено злоякісних пухлин 33,3/-/15-14р.-66,6/21,0/20-15р. 20,3/19,8/

348

Виявлено візуальних 3 118,0
Смертність від пухлин до 1-го року 1 – 15р – 94
Аборти самовільні 4,0-14р-1,9-15р 3,0%
Передчасні пологи % 2,5-14р.-2,0-15р 3,0%
Інвалідизація дітей первинна на 10тис. 7/36,7 129/31,3
Виконання плану мантуізації 65,6%: 69,8%
Віражі мантуізації 0,1 0,02
Виконання плану первинної вакцинації 49,5 39,4
Онкопрофогляди 68,6%-14р-64,5-15р. 70,0%
Придатність до служби % 76,9 86,6
Фізіопроцедури на амб. хворого 7,2-15р 12,0
Лабораторні обстеження на 100 жит. 526,9 868,2
Частка біохім. аналізів 12,3 9,2
Функціональні обстеження на 100 жит. 22,2 60,3
Виявлено главком вип.. 2 64
Госпіталізація в РЛ №1 на 100 мешканців 10,3 8,9

На протязі 2015 року відмічається незначна тенденція до підвищення показників захворюваності дорослого населення (502,9), та незначне зниження хворобливості (1408). Незначний ріст відмічається переважно за рахунок серцево-судинних, ендокринних та гастроентерологічних захворювань. Збільшилась кількість травм в побуті. Позитивна динаміка росту хворих, що перебувають на диспансерному обліку.

Серед дітей основна увага до групи ЧДХ, недоношених, перебуваючи на штучному вигодовуванні, групи соціального ризику, туберкулінопозитивних. Патронаж вагітних і немовлят налагоджено. Результати позитивні. Рівень додаткового обстеження вагітних хороший. Налагоджено УЗД обстеження всіх вагітних. Особлива увага до груп ризику. Онкопрофогляди жінок 52,3%.

Високий відсоток виявлених предракових станів та іншої гінекологічної патології. Оздоровлення вагітних групи ризику на рівні 95-97%. Потребує покрашення роботи з жінками які більше двох років не оглянуті

З допоміжних служб: лабораторія, фізіотерапія, та кабінет функціональної діагностики. Лабораторія забезпечена по можливості необхідним обладнанням та реактивами. В 2015 ріці лабораторія пройшла акредитацію до 2018 року. У фізіотерапевтичному кабінеті є в наявності 11 діючих апаратів,.

На сьогоднішній день, одним із самих нагальних питань залишається : покращення матеріально – технічної бази амбулаторії ( терміновий ремонт корпусу №2 та надвірних споруд ), забезпеченість медобладнанням та підготовка до перехідного періоду реформування в медицині.

Висновки:

Робота основних служб в цілому відповідає відповідним положенням, основним регламентуючим наказам. Проте ряд серйозних проблем залишаеться невирішеними: онкопрофогляди часто мігруючого населення, онкоуропрофогляди чоловіків, тонометрія ока, скринінгові обстеження на діабет, санація зубів, профі-лактика судинних катастроф, раннє виявлення неускладнених форм туберку-льозу, більш широке використання таких форм як денний стаціонар та стаціонар вдома, забезпечення пільгового протезування та медикаментів, доуком-плектування медобладнанням та інструментарієм (лабораторії, фізіотерапії та стоматологічного кабінету) і т.д.

Пріоритетними напрямками роботи на 2016рік залишаються цільові програми та підготовка до реформування.

Головні завдання на 2016рік:

– вирішити питання капітального ремонту корпусу №2, гаража на надвірних споруд;

– подальше забезпечення доступності основних видів кваліфікованої медич-ної допомоги;

– налагодження сучасних методів роботи в рамках сімейного лікаря ;

– посилення роботи по виявленню хворих в ранніх стадіях з туберкульозу;

– проведення поглибленого огляду населення з метою виявлення хворих на ранніх стадіях захворювання;

– зниження захворюваності, первинного виходу на інвалідність за рахунок покращення діагностики, лікування та диспансеризації хворих;

– залучення громадськості до вирішення проблем охорони здоров’я.