Буштино

Буштино

Повідомлення  про  оприлюднення  проекту  регуляторного  акта

Згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднений проект рішення Буштинської селищної ради «Про затвердження Положення про відведення  земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) із земель комунальної власності селища Буштино, та умови взяття громадян на облік для їх отримання» на сайті http://bushtyno.com.ua/ з аналізом регуляторного впливу.

З текстом проекту рішення та аналізом регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися також у приміщенні Буштинської селищної ради.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються виконавчим комітетом Буштинської селищної ради протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за поштовою адресою: вул. Головна, 91, смт. Буштино, Тячівського району Закарпатської області.

 

Голова Буштинської селищної ради                                          І.Ю. Паш

У К Р А Ї Н А

БУШТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

… сесія VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

                    №                                                                       смт. Буштино

Про затвердження Положення про відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) із земель комунальної власності селища Буштино, та умови взяття громадян на облік для їх отримання

Відповідно до Земельного кодексу України, , Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з урахуванням норм, передбачених Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний захист дітей війни», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україн, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сесія Буштинської селищної ради

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) із земель комунальної власності селища.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Буштинської селищної ради від 06 травня 2010 року № 770 «Про затвердження Положення про надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд із земель державної та комунальної власності в ур. «Біля Мочарки» та умови взяття громадян на облік для їх отримання».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію з питань охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів та рекреації та з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та розвитку селища.

 

Селищний голова                                                       І.Ю. Паш

Затверджено … сесією … скликання

Буштинської селищної ради рішенням

від «…» … 20… р. № …

ПОЛОЖЕННЯ

про відведення  земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) із земель комунальної власності селища Буштино, та умови взяття громадян на облік для їх отримання

1.Загальні положення

1.1. Положення розроблено відповідно до вимог чинного законодавства: Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з урахуванням норм, передбачених Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний захист дітей війни», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», і регулює порядок виділення земельних ділянок із земель комунальної власності селища Буштино для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) та облік громадян, які бажають отримати такі ділянки.

1.2. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), із земель комунальної власності будуть відводитись на територіях, визначених для цієї мети генеральним планом селища Буштино, відповідно до плану зонування та детальних планів територій.

1.3. Відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) здійснюється на підставі рішень Буштинської селищної ради у відповідності до вимог діючого законодавства та даного Положення.

1.4. У випадку відведення земельної ділянки, яка перебуває у користуванні інших осіб норми даного Положення не застосовуються. Таке відведення здійснюється у відповідності до вимог діючого законодавства.

1.5. Заяви про взяття на облік для виділення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель  та споруд (присадибна ділянка) подаються до Буштинської селищної ради, яка приймає і реєструє їх у втановленому законодавством порядку. До заяви додаються:

– копія паспорта громадянина України (стор. 1, 2, місце реєстрації);

– копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

– копія документа, що надає право на пільги (за наявності);

– акт обстеження матеріально-житлових умов.

1.6. Розміри земельних ділянок, що виділяються громадянам для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, встановлюються селищною радою у відповідності з генеральним планом розвитку селища, детальними планами території, потребами та наявністю вільних земельних ресурсів, але не більше 0,15 га.

1.7. Заявник має право сам відмовитися від виділеної йому земельної ділянки з особистих міркувань, при цьому селищна рада передає дану ділянку іншому  заявнику, який стоїть на обліку слідуючим.

2.Облік громадян

2.1.  Отримати земельну ділянку із земель комунальної власності для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в селищі Буштино мають право громадяни України, які стоять на обліку в Буштинській селищній раді, але пріоритетне право на виділення земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд надається громадянам, які постійно проживають та зареєстровані у даному населеному пункті, а також громадянам, які працюють в селищі Буштино.

2.2. Облік громадян, які бажають отримати земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, здійснюється в Буштинській селищній раді в журналі реєстрації заяв громадян про виділення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, але здійснюється в трьох реєстрах:

1) реєстр громадян України, які мають позачергове право на безоплатне отримання земельних ділянок у власність. До таких відносяться:

–  громадяни, що набули статусу учасника антитерористичної операції (АТО), сім’ї загиблих учасників АТО, а також учасники бойових дій з числа учасників АТО;

–   громадяни України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до І, II категорії (відповідно до п. 10 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

2)  реєстр громадян України, які мають першочергове право на безоплатне отримання земельних ділянок у власність. До таких відносять:

–  учасники бойових дій;

–  молоді сім’ї (до 35 років);

–  ветерани праці;

–  соціальні працівники, які працюють у селищі Буштино;

–  учасники війни та діти війни;

–  багатодітні сім’ї;

–  сироти.

3) реєстр громадян України, які мають право на безоплатне отримання земельних ділянок у власність на загальних підставах.

2.3. На облік беруться громадяни:

–  які досягли вісімнадцятирічного віку;

–  виявили бажання отримати земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд;

–  подали всі необхідні документи передбачені п. 1.5. даного Положення;

–  не використали своє право на безоплатне отримання земельної ділянки;

– не мають на праві власності, праві постійного користування  земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);

–  не мають на праві власності нерухомого майна житловою площею до 20  кв.м.

2.4. Громадяни вважаються взятими на облік з дати прийняття рішення сесією селищної ради про взяття заяви на облік.

2.5. Громадяни, які бажають отримати земельну ділянку для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд знімаються з обліку за наступних умов:

– отримання земельної ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);

– подання заяви про добровільну відмову від виділеної земельної ділянки;

– набуття права власності на нерухоме майно житловою площею до          20 кв. м.;

– набуття права власності, права користування (в тому числі на умовах оренди) на земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд;

– смерті заявника;

– зміни місця проживання та/або реєстрації, у зв’язку з переїздом до іншого населеного пункту.

2.6. У разі виникнення у громадян, що перебувають у списках загальної черги прав на першочергове або позачергове надання земельних ділянок, такі громадяни можуть бути включені до відповідних списків черговості у порядку, визначеному у пункті 1.3. цього Положення. При цьому, зі списку черговості щодо надання земельних ділянок на загальних підставах громадяни  виключаються.

2.7. У разі смерті громадян, які  перебували у списках черговості, дозволяється реєструвати у цих списках, у відповідності до вимог даного Положення, членів їх сімей (чоловіка або дружину) замість померлих громадян тією датою, згідно якої перебував у списках черговості померлий  (померла), з врахуванням пільг, якщо такі є на підставі рішення Буштинської селищної ради. У разі відсутності пільг члени сім’ї (чоловік або дружина) померлого (померлої) включаються до списків загальної  черги.

2.8. Громадяни, які зареєстровані  в списках першочергового або позачергового надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), якщо вони були необґрунтовано зараховані до цих списків або втратили вказане право, виключаються із списків першочергового та позачергового надання земельних ділянок та включаються за їх письмовою заявою на ім’я селищного голови у списки черговості на загальних підставах за датою перебування їх у списках черговості на першочергове або позачергове надання земельних ділянок.

2.9. Громадянин вправі сам відмовитися від виділеної йому земельної ділянки з особистих міркувань, при цьому Буштинська селищна рада передає дану ділянку іншому громадянину, який зареєстрований у списках черговості під номером, наступним за порядком. В такому випадку громадянин не виключається зі списків черговості щодо надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).

2.10. Заяви, що надійшли та зберігаються в Буштинській селищній раді про взяття на облік та про виділення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) до прийняття цього Положення, розглядаються на сесії Буштинської селищної ради та ставляться на облік у відповідності до цього Положення у порядку їх надходження. Надати час таким заявникам додати до заяв документи, що передбачені п. 1.5. цього Положення (терміном у три місяці з моменту оприлюднення відповідного оголошення на сайті селищної ради). У разі неподання таких документів у зазначений термін такі громадяни вносяться в реєстр громадян України, які мають право на безоплатне отримання земельних ділянок у власність на загальних підставах.

2.10. Виконавчий апарат Буштинської селищної ради оприлюднює списки черговості громадян для надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), шляхом їх розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Буштинської селищної ради (http://bushtyno.com.ua/).

2.11. Контроль за станом обліку здійснюється Буштинською селищною радою.

3.Виділення земельних ділянок

3.1. Загальна кількість ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) визначається Генеральним планом населеного пункту Буштино та Детальними панами території.

3.2. Земельні ділянки розподіляються згідно списків черговості громадян для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за наступною пропорцією:

–  40% – для громадян, які перебувають у списках черговості на загальних підставах;

– 30 % для громадян, які перебувають у списках першочергового надання земельних ділянок;

– 30 % – для громадян, які перебувають у списках позачергового надання земельних ділянок.

 

Селищний голова                                                                 Паш І.Ю.

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Буштинської селищної ради

«Про затвердження Положення про відведення земельних ділянок для

будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) із земель комунальної власності селища Буштино, та умови взяття громадян на облік для їх отримання»

Назва регуляторного акту –                   Проект рішення Буштинської селищної

ради «Про затвердження Положення про

відведення земельних ділянок для будівництва

та обслуговування жилого будинку,

господарських будівель та споруд (присадибна

ділянка) із земель комунальної власності

селища Буштино, та умови взяття громадян

на облік для їх отримання»

Регуляторний орган –                    Буштинська селищна рада

Головний розробник –                   Виконавчий апарат Буштинської селищної ради Контактні телефони :            69578

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблено у виконання і з дотриманням Закону України «Про принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою КМУ від 11.03.2004 року № 308 і визначає правові і організаційні основи реалізації проекту рішення Буштинської селищної ради «Про затвердження Положення про відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) із земель комунальної власності селища Буштино, та умови взяття громадян на облік для їх отримання», як регуляторного акту.

1.Опис проблеми

Проект згаданого регуляторного акту підготовлено з метою впровадження відкритих методів регулювання земельних відносин стосовно вирішення питань надання громадянам селища Буштино земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), вдосконалення процедури набуття прав на землю, в разі надходження двох чи більше заяв на одну й ту ж саму земельну ділянку, згідно з вимогами ст.ст. 118, 124 Земельного кодексу України, у зв’язку з тим, що Положення про надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд із земель державної та комунальної власності в ур. «Біля Мочарки» та умови взяття громадян на облік для їх отримання, що затверджено рішенням сесії Буштинської селищної ради від 06 травня 2010 року № 770 не досконало регулювало питання щодо відведення земельних ділянок та враховуючи те, що до Буштинської селищної ради надійшло вже більше 1000 заяв, при тому, що вільних земельних ділянок буде не більше 350.

Оскільки дана проблема довгий час на державному рівні лишається законодавчо не регульованою, але є нагальною і потребує негайного вирішення на місцевому рівні, то прийняття даного нормативно-правового акту Буштинською селищною радою як органом місцевого самоврядування є оптимальним підходом у вирішенні питань регулювання земельних відносин на місцях та реалізацією законів України з чітким дотриманням регуляторної політики в державі

 2. Мета та завдання регулювання

Метою є забезпечення регулювання земельних відносин, визначення порядку та встановлення механізму надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд на прозорих засадах, розвиток індивідуального житлового будівництва та збільшення житлового фонду в цілому.

3. Альтернативи

Альтернативи вирішення проблеми:

  1. Відмова від регулювання та скасування Положення про надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд із земель державної та комунальної власності в ур. «Біля Мочарки» та умови взяття громадян на облік для їх отримання, що затверджено рішенням сесії Буштинської селищної ради від 06 травня 2010 року № 770;
  2. Відмова від регулювання та залишення в дії Положення про надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд із земель державної та комунальної власності в ур. «Біля Мочарки» та умови взяття громадян на облік для їх отримання, що затверджено рішенням сесії Буштинської селищної ради від 06 травня 2010 року № 770;
  3. Урегульованість зазначеного питання на державному рівні;
  4. Прийняття селищною радою нормативно-правового акту (далі – НПА) – «Про затвердження Положення про відведення земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) із земель комунальної власності селища Буштино, та умови взяття громадян на облік для їх отримання»

Даємо оцінку вищенаведеним альтернативам:

Перша альтернатива є неприйнятна, оскільки намір отримати земельні ділянки в селищі виявило більше 1000 громадян селища. В нових кварталах забудови передбачається виділення земельних ділянок не більше 350. Потрібно врегулювати питання щодо надання земельних ділянок пільговим категоріям громадян, а також врегулювати питання щодо заяв громадян, які накопичувалися в селищній раді від 2004 року.

Друга альтернатива також не є неприйнятна, оскільки діюче Положення регулює лише питання щодо виділення ділянок в ур. «Біля Мочарки» і не регулює питання щодо заяв громадян, які накопичувалися в селищній раді від 2004 року.

Третя альтернатива не є прийнятною, тому що, на даний момент, питання, не врегульовано на державному рівні.

Четверта альтернатива чи не єдиний інструмент, який приводить в дію законні підстави, з чітко визначеними критеріями впровадження прозорих механізмів у сфері регулювання земельних відносин щодо надання земельних діляно громадянам для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд в смт. Буштино та сприяє вирішенню питань поліпшення житлових умов мешканців смт. Буштино.

 4. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

Сфера впливу Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування – прозорість механізму надання земельних ділянок громадянам смт. Буштино для будівництва та обслуговання жилого будинку, господарських будівель та споруд  

відсутні

 

відсутні

Населення – збільшення житлового фонду;

– поліпшення житлових умов мешкаців

 

відсутні

5. Обґрунтування строку дії акта.

Для даного регуляторного акту пропонується постійний термін дії з визначенням можливості наступного перегляду його результативності та можливого внесення змін і доповнень до нього, враховуючи об’єктивні фактори.

 6. Показники результативності.

  • Кількість громадян, що отримали земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд;
  1. Кількість об’єктів індивідуального житлового будівництва.

7. Заходи з відстеження результативності дії.

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватися через рік, після набуття чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження планується здійснити також через рік, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження планується здійснити один раз на три роки, з дня виконання заходів з повторного відстеження, якщо не буде прийнято відповідного акту на законодавчому рівні.

 

Селищний голова                                              І.Ю. Паш