Буштино

Буштино

Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

ПОВНА НАЗВА ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Генеральний план смт. Буштино Тячівського району Закарпатської області

ОРГАН, ЩО ПРИЙМАТИМЕ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Буштинська селищна рада

ПРОЦЕДУРА ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ 

ДАТА ПОЧАТКУ ТА СТРОКИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення звіту зі стратегічної екологічної оцінки та Генерального плану смт. Буштино Тячівського району Закарпатської області розпочато з дня їх оприлюднення, а саме 11 червня 2019 року на сайті Буштинскої селищної ради (http://bushtyno.com.ua/) та триватиме до 10 липня 2019 р.

СПОСОБИ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

ДАТА, ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛАНОВАНИХ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ (У РАЗІ ПРОВЕДЕННЯ)

28 червня 2019 року о десятій годині у смт. Буштино, вул. Головна, буд. 91, Тячівського р-ну, Закарпатської області.

Ознайомитися з проектом Детального плану території та отримати додаткову інформацію можна за адресою: 90556, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Буштино, вул. Головна, буд. 91 тел. (03134) 6-04-44;

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ЙОГО ПОШТОВА ТА ЕЛЕКТРОННА АДРЕСИ ТА СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАУВАЖЕНЬ І ПРОПОЗИЦІЙ

Зауваження і пропозиції до Звіту із стратегічної екологічної оцінки, Генерального плану смт. Буштино подаються до: Буштинскої селищної рада. 90556, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Буштино, вул. Головна, буд. 91. Відповідальна особа: голова селищної ради смт. Буштино Паш Іван Юрійович телефон: (03134) 60-444, e-mail: rada_bushtyno@ukr.net

Строк подання зауважень і пропозицій становить 30 днів, тобто

до 10 липня 2019 року.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ НАЯВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОВ’ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ НАСЕЛЕННЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

90556, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Буштино, вул. Головна, буд. 91

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування відсутня.

Звіт

Генеральний план

Безымянный