Буштино

Буштино

Заява про екологічні наслідки діяльності будівництва каналізаційної очисної споруди.

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Зміст

1.Дані про плановану діяльність, мету та шляхи її здійснення.

Проектом передбачається будівництво каналізаційної очисної споруди в смт. Буштино Тячівського району. Потужність очисних– 2х700 куб.м/добу, орієнтовний термін експлуатації – 25 років. Режим роботи –  цілодобовий.

2. Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

Зелені насадження – знесення зелених насаджень не передбачається;

Атмосферне повітря – буде здійснюватися незначне забруднення атмосферного повітря викидами шкідливих речовин при зварювальних роботах;

Водні ресурси – забір води здійснюється з двох артсвердловин;

Скиди – скид нормативно-очищених стічних вод здійснюється в р. Тиса.

Виникнення надзвичайних екологічних ситуацій виключене.

3. Кількісні та якісні показники рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також заходи , що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів.

Атмосферне повітря:

Буде відбуватись незначне забруднення атмосферного повітря викидами шкідливих речовин, які відбуваються при зварювальних роботах.

Ґрунти:

Проектом не передбачаються технології, які призводять до руйнування грунтів.

Водні ресурси:

Використання води не призведе до виснаження свердловин

Водне середовище:

На р. Тиса (приймач стічних вод) вплив – мінімальний.

4. Перелік залишкових впливів.

Скиди забруднюючих речовин в р. Тиса після очистки незначні, концентрації цих речовин не перевищують нормативів ГДК.

Негативна реакція з боку громадськості не очікується.

5. Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність.

При розробці даного проекту відповідно до діючого законодавства України Замовником передається заява про екологічні наслідки в засоби масової інформації для ознайомлення громадськості.

6. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності.

На всіх етапах проектованої діяльності та подальшої експлуатації об»єкта рішення будуть здійснюватись у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища та згідно вимог чинного природоохоронного законодавства.

 Замовник                                                               Генпроектувальник

Буштинська селищна рада

смт. Буштино, вул. Головна, 91

р/р 35428187052113 УДКСУ у Тячівському р-ні

МФО 812016

Код 04349685

ПП «Давінчі Дизайн»

м. Ужгород, вул. Богомольця 21 оф.7

р/р 26008001316214 в ЗАТ “ОТП Банк” в м. Київ

МФО 300528

Код 33614613

 

 

__________________________/Паш І.Ю./

    

_________________/Ніколенко І.А./