Буштино

Буштино

Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель

У К Р А Ї Н А

БУШТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

дев’ята сесія VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 серпня 2011 року № 325                                              смт. Буштино

Про затвердження Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель

Розглянувши проект регуляторного акта «Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель», заслухавши висновок комісії з питань планування, бюджету, фінансів та регуляторної політики, відповідно до Земельного кодексом України, Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», та  п. 34 ч. 1 ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, дев’ята сесія VІ скликання Буштинської селищної ради

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель (додається).

2.Рішення набуває чинності з моменту його опублікування.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Рацин І.П. та комісію з питань планування, бюджету, фінансів та регуляторної політики (гол. Бедей Р.І.)

Селищний голова                                                       І.І. Паш

 

 Затверджено ІХ сесією VІ скликання

Буштинської селищної ради рішенням

від 23 серпня 2011 року № 325

 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної

 діяльності в сфері оцінки земель

І. Загальні положення

1.Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель, які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт (далі – суб’єкти оціночної діяльності).

Це Положення застосовується Буштинською селищною радою, яка виступає замовником проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих на території Буштинської селищної ради, для здійснення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель.

Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку земель», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

2.У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

суб’єкти оціночної діяльності в сфері оцінки земель:

– юридичні особи – суб’єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

– фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

претендент – суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до конкурсної комісії Буштинської селищної ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

учасник конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності, який подав документи, що відповідають умовам конкурсу, і якого допущено до участі в конкурсі;

конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи;

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки та терміну їх виконання;

підтвердні документи – документи, які визначають юридичний статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів, які безпосередньо будуть виконувати землеоціночні роботи, їх практичний досвід, а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт;

3.Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності здійснюється Конкурсною комісією з відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель (далі – Конкурсна комісія), склад якої затверджується розпорядженням селищного голови.

Комісія утворюється у складі 7 осіб з числа працівників апарату виконавчого комітету Буштинської селищної ради та депутатів селищної ради.

4.Очолює Конкурсну комісію голова комісії. Голова Конкурсної комісії у межах наданих повноважень:

– скликає засідання Комісії;

– головує на засіданнях Комісії;

– видає доручення, обов’язкові для членів Комісії;

– організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд Комісії.

5.Секретар Конкурсної комісії:

– забезпечує виконання доручень голови Комісії;

– готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії;

– оформляє протоколи засідань Комісії.

6.До повноважень Конкурсної комісії  з відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель належать:

– визначення умов та дати проведення конкурсу;

– підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу та відомостей про земельну ділянку – об’єкт оцінки;

– визначення претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також прийняття рішень стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;

– розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з’ясування їх повноти і відповідності вимогам цього Положення та чинного законодавства;

– повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв’язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації;

– розгляд та оцінка пропозицій учасників конкурсу;

– визначення переможця конкурсу;

– повідомлення учасників конкурсу про результати проведеного конкурсу.

7.До участі в конкурсі можуть бути допущені:

– суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отриманого відповідно до Закону України “Про оцінку земель”, яким передбачено здійснення діяльності з оцінки землі, та які мають ліцензію на виконання землеоціночних робіт, отриману відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, та яких внесено до Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

ІІ. Підготовка до проведення конкурсу

8.Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель проводиться окремо по кожній земельній ділянці – об’єкту оцінки.

9.Інформація про проведення конкурсу публікується не менше ніж за 10 днів до оголошеної дати проведення конкурсу. Інформація про проведення конкурсу публікується в друкованих засобах масової інформації місцевого рівня та  може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації.

10. Інформація про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності має містити:

– дату, час і місце проведення конкурсу;

– відомості про земельну ділянку – об’єкт оцінки;

– кінцевий термін подання документів;

– термін виконання робіт в календарних днях;

– перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

– кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки земельних ділянок);

– місцезнаходження Комісії, контактні телефони.

– інші необхідні відомості

11.Відомостями про земельну ділянку – об’єкт оцінки є:

– місце розташування земельної ділянки;

– правовий режим ділянки;

– розмір земельної ділянки;

– цільове призначення земельної ділянки.

12.Для участі у конкурсі претенденти подають до конкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель конкурсну документацію, що складається із заяви та підтвердних документів, які подаються в запечатаному конверті з їх описом.

До підтвердних документів належать:

– копія установчого документа претендента (для юридичних осіб), завірена належним чином;

– копія паспорту (для претендента – фізичної особи), завірена належним чином;

– копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (для претендента – фізичної особи), завірена належним чином;

– нотаріально завірені копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок та підписання звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок;

– нотаріально завірена копія Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, отриманого відповідно до Закону України “Про оцінку земель”;

– нотаріально завірена копія ліцензії на виконання землеоціночних робіт, отриманої відповідно до Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

– нотаріально завірена копія витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

– інформація претендента (документ, який містить відомості про досвід роботи, кваліфікацію, особистий досвід роботи оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які працюють у його штатному складі);

– інформація про кількість звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які на час проведення конкурсу підготовлені претендентом (вказати наявність зауважень з боку центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу, до цих звітів, за підсумками їх державної землевпорядної експертизи);

– конкурсної пропозиції і інші документи.

Конкурсна пропозиція подається претендентом в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, що не перевищує строк, визначений в інформації про проведення конкурсу.

13.У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, повертаються секретарем Комісії за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання Комісії.

14.Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу.

ІІІ. Порядок проведення конкурсу

15.Засідання Конкурсної Комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Засідання Конкурсної комісії є закритим. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.

16.Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії в день проведення конкурсу.

17.Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель враховуються:

– запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт порівняно із вартістю виконання робіт, яка запропонована іншими учасниками конкурсу;

– дотримання претендентом термінів виконання робіт;.

– кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу;

– досвід учасника конкурсу з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

– кількість звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, які на час проведення конкурсу підготовлені претендентом та наявність зауважень з боку центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його територіального органу, до цих звітів, за підсумками їх державної землевпорядної експертизи;

– професійність та ефективність діяльності претендента (визначається за результатами рецензування звітів; проходження оцінювачами підвищення кваліфікації; кількості осіб, що склали кваліфікаційний іспит;  кількості осіб, що перебували на стажуванні в суб’єкта оціночної діяльності, тощо).

18. Комісія має право залучати до своєї роботи спеціалістів.

19.У разі  потреби, комісія може заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу та запитувати додаткові документи.

20.Рішення Комісії приймається шляхом відкритого голосування.

21.Рішення Конкурсної комісії приймаються більшістю від загальної кількості присутніх членів комісії  та оформляється протоколом, який підписується всіма членами комісії. За бажанням членів комісії, не згідних з рішенням, у протоколі засідання зазначається їх окрема думка.

У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.

22.Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків голосування додаються до протоколу. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени Конкурсної комісії і затверджується селищним головою смт. Буштино.

23.Рішення комісії може бути оскаржене у встановленому законом порядку.

IV Інші питання, пов’язані з конкурсом та його результатами

24. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, Комісія приймає рішення стосовно укладення з ним договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки у разі, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним цим Положенням.

25.Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс уважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова Комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

26.У п’ятиденний строк з дня проведення конкурсу секретар Конкурсної комісії інформує учасників конкурсу про результати конкурсу.

27.До проекту договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, який укладається з переможцем конкурсу, додаються відповідні документи, що підтверджують наявність трудових відносин між переможцем конкурсу та оцінювачами, які працюють у штатному складі станом на дату проведення оцінки. У разі відсутності хоча б одного документа, що підтверджує наявність трудових відносин між переможцем конкурсу та оцінювачами, які працюють у його штатному складі, договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не укладається.

28.Договір укладається не пізніше 15 денного терміну з дня засідання комісії. В договорі враховуються умови, запропоновані переможцем конкурсу. В разі відмови переможця конкурсу в 15-ти денний термін укласти договір, договір укладається з особою, яка запропонувала найкращі, після переможця, умови.

29. На вимогу учасників конкурсу, які не визнані переможцями, на підставі їх заяви надаються витяги з протоколу засідання Комісії.

 

Селищний голова                                              І.І. Паш