Буштино

Буштино

Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в селищі Буштино

У К Р А Ї Н А

БУШТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

п’ятнадцята сесія VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 13 березня 2012 року № 500                                         смт. Буштино

Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових

адрес об’єктам нерухомого майна в селищі Буштино

Відповідно до ст. 25, п. 42 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою встановлення на території селища Буштино єдиного функціонального механізму надання та зміни поштових адрес, п’ятнадцята сесія Буштинської селищної ради

ВИРІШИЛА : 

 1. Затвердити Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в селищі Буштино (додається).
 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів та рекреації та з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів та розвитку селища (голова Паш І.Ю.), з питань промислової політики, будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, торгівельно-побутового обслуговування населення, розвитку підприємництва (голова Азарій Є.М.).

 

Селищний голова                                                                      І.І. Паш

Додаток до рішення Буштинської селищної  ради

від 13.03.12 р. № 500

Порядок присвоєння та зміни поштових адрес

об’єктам нерухомого майна в селищі Буштино

1. Загальні положення

1.1. Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в селищі Буштино (далі – Порядок) встановлює на території селища єдиний функціональний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння, зміни та впорядкування існуючих адрес.

1.2. Порядок діє на території селища Буштино і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на його території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають в селищі Буштино.

1.3. Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

 • адреса – ідентифікатор об’єкта нерухомого майна;
 • нерухоме майно – земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельних ділянках, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення;
 • будинок – жила (житлова) чи нежила (нежитлова) будівля;
 • мала архітектурна форма – невелика одноповерхова пересувна споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарна споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру має площу до 30 м2, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів.
 • власники об’єктів нерухомого майна – юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи – підприємці;
 • будинковолодіння – два і більше жилих (житлових) будинків, з належними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса;
 • жилий (житловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для проживання фізичних осіб;
 • іменований об’єкт – частина селища Буштино, яка має оригінальну назву, що склалася історично (парк ім. Богдана Хмельницького, тощо). Іменованими об’єктами також є садово-городні та гаражні кооперативи, урочища;
 • квартира – ізольоване помешкання в жилому (житловому) будинку, призначене для проживання фізичних осіб;
 • комплекс нежилих (нежитлових) будинків – дві і більше нежилих будівлі виробничого, господарського, соціально-побутового призначення разом із надвірними спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина адреса за однією з вулиць, якщо їх розташування обмежено кількома вулицями, що перехрещуються;
 • корпус – окремий будинок, розташований у межах комплексу нежилих (нежитлових) будинків чи будинковолодінь;
 • нежилий (нежитловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;
 • об’єкт нерухомого майна – нерухоме майно, якому відповідно до цього Порядку може бути надана адреса;
 • окремі частини будинків – приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах як самостійний об’єкт права власності, у тому числі нежилі (нежитлові) приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові (жилі) будинки на першому, другому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих (житлових) будинків, підвали;
 • приміщення службового, допоміжного та технічного призначення – комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші приміщення, які входять до складу будинків, їх комплексів, будинковолодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права власності;
  • самостійний об’єкт права власності – об’єкт нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом Присвоєння йому індивідуалізуючої ознаки (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежилих будинків чи будинковолодіння, найменування приміщень, їх площа, розташування згідно з планом тощо).

 

2. Розгляд та перелік документів щодо присвоєння та зміни

поштових адрес об’єктам нерухомого майна

2.1. Для присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна суб’єкти господарювання та фізичні особи подають заяву до Буштинської селищної ради.

2.2. До заяви про присвоєння або зміну поштової адреси об’єкту нерухомості додаються такі документи:

 • Копія документу, що посвідчує право користування або власності на земельну ділянку (у разі наявності);
 • Для фізичної особи – копія паспорта;

2.2.3.  Для юридичної особи та фізичної особи – підприємця – копія свідоцтва про державну реєстрацію;

2.2.4.  Копія документа, що підтверджує право власності (користування) заявника на об’єкт нерухомого майна (у разі наявності);

2.2.5.  Копія документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам, копія технічного паспорту, або копія будівельного паспорту (у разі відсутності документа, який вказаний в пункті 2.2.4 Порядку);

2.3. До заяви про присвоєння або зміни поштової адреси земельній ділянці додаються такі документи:

–        для фізичної особи – копія паспорта;

–        для юридичної особи та фізичної особи – підприємця – копія свідоцтва про державну реєстрацію;

–        документація із землеустрою, або документ, який посвідчує право на земельну ділянку.

2.4. Виконавчий апарат Буштинської селищної ради розглядає заяви про присвоєння або зміну поштової адреси та готує відповідний проект рішення виконавчого комітету Буштинської селищної ради (далі – виконком селищної ради).

2.5. Розгляд звернень та підготовка проектів рішення виконкому селищної ради проводиться у термін, який з дня отримання звернення не повинен перевищувати 30 календарних днів (у разі наявності всіх документів).

2.6. У разі відсутності або неповного комплекту документів, зазначених у п.2.2. та 2.3. цього Порядку, подані документи повертаються заявнику.

2.7. У разі відсутності підстав для присвоєння чи зміни адреси, заявнику надається мотивована письмова відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни адреси.

2.8. За результатами розгляду заяв, виконавчий апарат виносить на розгляд виконкому селищної ради проект рішення про присвоєння або зміну поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

2.9. У разі прийняття рішення виконкому селищної ради, заявникам надаються рішення (виписка)  стосовно питання, порушеного заявниками, протягом 10 днів з моменту прийняття рішення. У разі відмови у присвоєнні або зміні поштової адреси, за потреби, заявникам надається витяг з протоколу, з мотивацією стосовно розгляду вказаного звернення.

Присвоєння поштових адрес чи їх зміна допускається об’єктам нерухомого майна (житлові будинки (садиби), адміністративні, громадські, господарські, промислові та побутові будівлі і споруди або їх частини, вбудовані приміщення тощо) переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення,  земельним ділянкам.

3.Види адрес та особливості їх присвоєння

3.1. Присвоєння та зміна поштових адрес об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконкому селищної ради.

3.2. Присвоєння поштових адрес чи їх зміна допускається об’єктам нерухомого майна (житлові будинки (садиби), адміністративні, громадські, господарські, промислові та побутові будівлі і споруди або їх частини, вбудовані приміщення тощо) переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх цільового призначення,  земельним ділянкам.

3.3. Не надаються адреси наступним об’єктам нерухомого майна:

–  спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту, в тому числі пересувним;

–  приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам;

–  малим архітектурним формам.

3.4. Земельним ділянкам, які у встановленому законом порядку передаються у власність або надаються оренду та постійне користування, з метою розміщення об’єктів містобудування, присвоєння адрес здійснюється за пропозицією виконавчого апарату рішенням виконкому ради, або рішенням сесії ради з одночасним затвердженням землевпорядної документації, передачу земельних ділянок у власність, або надання їх у користування на підставі документації із землеустрою та документів, що посвідчують право на земельну ділянку.

3.5. Відповідно до цього Порядку, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого майна, присвоюються такі види адрес:

3.5.1. Адреси жилих (житлових) будинків, будинковолодіння, квартир.

Жилим (житловим) будинкам, будинковолодінням, квартирам присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (будинковолодіння), номера корпусу (за наявності) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (будинковолодіння) позначається відповідною арабською цифрою, номер корпусу відповідною арабською цифрою після слова “корпус”, номер квартири – відповідною арабською цифрою після слова “квартира”.

Наприклад: вул. Широкий Путь, 27, корп. 2, кв. 9.

3.5.2. Адреси нежилих (нежитлових) будинків, їх комплексів, окремих частин нежилих (нежитлових) будинків.

Нежилим (нежитловим) будинкам, їх комплексам, окремим частинам нежилих  (нежитлових) будинків присвоюється адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку об’єкта нерухомого майна та номера частини об’єкта нерухомого майна (за наявності). Номер об’єкта позначається відповідною арабською цифрою, а номер частини будинку з вказівкою  номера приміщення чи корпусу відповідною арабською цифрою.

Наприклад: вул. Л. Українки, 25, прим.1.; вул. Вайди, 10, корп. 2.

3.5.3. Адреси об’єктів нерухомого майна з використанням назв іменованих об’єктів.

В адресах об’єктів нерухомого майна можуть використовуватись назви іменованих об’єктів селища Буштино, якщо ідентифікувати об’єкт нерухомого майна без вказівки на назву іменованого об’єкта є неможливим, або в адресі, раніше наданій об’єкту нерухомого майна, використовується вказівка на іменований об’єкт, або використання назви іменованого об’єкта визнано необхідним для збереження історичного колориту селища Буштино.

Назва іменованого об’єкта в адресі об’єкта нерухомого майна зазначається перед назвою вулиці. Якщо у складі іменованого об’єкта вулиця відсутня, то назва вулиці не вказується. Нумерація жилих будинків, будинковолодінь, корпусів, квартир, нежилих  (нежитлових) будинків, їх комплексів, окремих частин будинків здійснюється в адресі з використанням назви іменованого об’єкта відповідно до вимог цього Порядку.

Наприклад: власник придбав будівлю, який розташований в парку ім. Богдана Хмельницького. У цьому випадку адреса, надана вказаної будівлі, буде мати такий вигляд: парк ім. Б. Хмельницького, 7.

Адреси земельних ділянок в урочищах присвоюються у порядку встановленому у списках про виділення, які були затверджені на сесіях селищної ради з застосуванням нижчезазначених скорочень.

Наприклад: урочище «За Ростока», 3 прогін,15 скорочується – ур. «За Ростока», 3/15.

У випадку, коли в урочищі «Долина» прогін під одним номером ділили на дві частини: «від потічка з лівої сторони, від потічка з правої сторони» адреси присвоюються з додатком через дефіс літературного індексу Л, або П з після номеру прогону.

Наприклад: урочище «Долина», 1 прогін від потоку з лівої сторони, 103 скорочується – ур. «Долина», 1-Л/103; урочище «Долина», 2 прогін від потічка з правої сторони, 187 скорочується – ур. «Долина», 2-П/187

3.6. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будинки (будинковолодіння), нежилі будинки виробничого, господарського, соціально-побутового та іншого призначення, їх комплекси, і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боці вулиці в бік зменшення з додатком через дефіс літературного індексу (А, Б, В, …).

Наприклад: по вул. Шкільній між жилими будинками 16 та 18 збудовано ще один. У цьому випадку йому присвоюється адреса: вул. Шкільна, 16-А.

3.7. У разі, коли у власника об’єкта нерухомого майна виникло право власності на об’єкт нерухомого майна, який знаходився у складі інших об’єктів нерухомого майна, що мали єдину адресу (будинковолодіння, комплекс нежилих будинків), то такий об’єкт нерухомого майна позначається номером цього будинковолодіння або комплексу нежилих будинків з вказівкою номера корпусу з відповідною арабською цифрою.

Термін “корпус” може застосовуватися для позначення окремого будинку, що знаходився у складі будинковолодіння, комплексів нежилих будинків і є самостійним об’єктом права власності.

При присвоєнні адрес кільком будинкам, що знаходилися у складі одного будинковолодіння, комплексу нежилих будинків і є самостійними об’єктами права власності, цифри для позначення номерів відповідних будинків визначаються від 1… і нескінченно, виходячи з порядку надходження відповідних заяв власників.

Наприклад: по вул. Тисянській, 2 будинки, що складали цілісний майновий комплекс радгоспу «Верховина», відчужені двом власникам. У цьому випадку надана адреса буде виглядати наступним чином: вул. Тисянська, 2, корп. 1; вул. Тисянська, 2, корп. 2.

Якщо присвоєння адреси окремому будинку, що знаходився у складі будинковолодіння, комплексу нежилих будинків і є самостійним об’єктом права власності, за номером, який був наданий будинковолодінню або комплексу нежилих будинків, не відповідає фактичному місцю розташування такого будинку, то присвоєння йому адреси здійснюється за назвою тієї вулиці, де він фактично знаходиться, за правилами, встановленими п. 3.5, 3.6, або 3.7 цього Порядку.

3.8. При присвоєнні адрес окремій частині будинку, яка знаходилась у складі будинковолодіння, комплексу нежилих будинків (п. 3.7 цього Порядку), окрема частина будинку позначається номером цього будинковолодіння або комплексу нежилих будинків з вказівкою номера корпусу чи приміщення з відповідною арабською цифрою.

Наприклад: власник об’єкта нерухомого майна придбав у власність нежилий будинок, який знаходився у складі комплексу нежилих будинків по вул. Торговій, 5. За заявою власника придбаному будинку була надана адреса: вул. Торгова, 5, корп. 1. Згодом у вказаному будинку іншій особі були відчужені нежилі приміщення для розміщення офісу. У цьому випадку таким нежилим приміщенням надається адреса: вул. Торгова, 5 корп. 1, прим 1.

3.9. У разі потреби в присвоєнні адреси об’єкту нерухомого майна, власник (власники) який (які) набув (набули) права власності на нього (його окрему частину) та звернувся (звернулися) у встановленому порядку до виконкому селищної ради, адреса присвоюється відповідно до вимог цього Порядку зі збереженням позначень, використаних в адресі, яка була надана раніше.

Наприклад: особа придбала частину офісних приміщень, яким раніше була присвоєна адреса: вул. Головна, 25-А. Зазначена адреса змінена не була. У цьому випадку адреса придбаної частині офісних приміщень буде виглядати наступним чином: вул. Головна, 25-А, прим. 1.

3.10. При присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи нйменуваннь:

–        вулиця;

–        провулок;

–        проспект;

–        бульвар;

–        площа;

–        інші (шлях, майдан, шосе, сквер, урочище тощо).

Найменування зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів, а потім її назва.

Найменування вулиць, які віднесені до типу “інші”, можуть зазначатися в адресі таким чином: спочатку назва вулиці, а потім її тип (Широкий шлях).

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім’я, а потім прізвище.

3.11. Земельним ділянкам, які відповідно до законодавства передаються у власність, або надаються в оренду та постійне користування присвоюється поштова адреса, враховуючи найменування існуючої вулиці (провулку, проспекту та інше). Номер земельної ділянки назначається наступним після суміжного об’єкту нерухомого майна з адресою, що вже існує, або з урахуванням перспективної забудови, враховуючи вимоги даного Порядку.

Адреса земельній ділянці може бути присвоєна рішенням сесії Буштинської селищної ради про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, її затвердження, або передачу у власність, надання у користування земельних ділянок.

3.12. Зміна номерів поштових адрес об’єктів нерухомого майна на вулиці, проводиться в порядку, при якому змінюватиметься нумерація найменшої кількості будівель, земельних ділянок.

3.13. Зміна номерів об’єктів нерухомого майна на конкретній вулиці, яка відповідно до вимог цього Порядку призведе до зміни великої кількості номерів будівель та земельних ділянок (6 і більше)  здійснюється з урахуванням п. 3.12, за принципом, який буде найбільш підходящим для даної території. При цьому, порядок зміни номерів будинків проводитиметься за рекомендаціями наданими виконавчим апаратом селищної ради.

 4.Заключні положення

4.1. Адреси об’єктів нерухомого майна, в тому числі і земельних ділянок, розташованих на території селища, присвоєні до набранні чинності даного Порядку, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Порядку за зверненням власника об’єкту.

4.2. У разі звернення власника до уповноважених органів з метою виконання дій з об’єктами нерухомого майна та виявлення невідповідності їх поштової адреси вимогам Порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.01.03 № 7/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.03 № 67/7388, власник (користувач) зобов’язаний звернутися з заявою до Буштинської селищної ради щодо зміни поштової адреси.

4.3. Заяви, повний пакет документів та вся інформація щодо адрес зберігається в Буштинській селищній раді на паперових носіях..

Селищний голова                                                                     І.І. Паш